Psikolojik testler, Zeka Testleri, Kişilik Testi, Aşk Testi, Sağlık ve Mutluluk Testleri, İlginç Testler, Test Sitesi, Testler.org

Empati Testi


Empati duygunuz hakkında bilgi edinmek, empati gücünüzü öğrenmek için uygulayabileceğiniz bir test.


Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa, hangi duygunun etkisi altındadır?

Sempati

Empati

Anlayış

Çevrenizde yanlış gördüğünüz davranışları olan kişileri adam etmek ve doğru yola getirmek için uğraşır mısınız?

Evet

Bazen

Hayır

Empati için en çok hangisi gereklidir?

Saygı

Merhamet

Hoşgörü

İşyerinizi arayan kızgın bir kişi, şirketin ürünü konusundaki şikayetlerini bağırarak ve hırçın bir dille anlatıyor. Ne yaparsınız?

şikayetini dinler ve şikayetin çözümü için araştırma yapacağımı söylerim

Bağırmaya hakkı olmadığını söyler, telefonu yüzüne kapatırım

Telefonu ilgili servise bağlarım

Empati duygusu, hangi cinsiyette daha güçlüdür?

Erkekler

Kadınlar

Her ikisinde de aynıdır

Empati, hangi tür zekayı güçlendirir?

Sosyal zeka

Entelektüel zeka

Duygusal zeka

Empati için en çok hangisi gereklidir?

Gözlemlemek

Konuşmak

Dinlemek

Empati ve duygusal zeka, kariyer hayatının hangi aşamasında daha etkili olur?

Terfi etmede

İş güvencesinde

Bir işe girişte

Empatinin güçlendirilmesi ile şiddetin azaltılmasında en etkili sosyal birim hangisidir?

İşyeri

Aile

Okul

Empatik yaklaşım, iş hayatında en çok hangi yararı sağlar?

Trendlerin izlenmesine imkan verir

Ürün farklılaştırması için ipucu sağlar

Tüketiciye odaklanmayı kolaylaştırır

Hangisi empati eksikliğinin bir sonucudur?

Ön yargılar

Duyarsızlık

Sosyal olaylara ilgisizlik

Devletin ekonomiden çekildiği, serbest piyasanın da sosyal sorumluluklarını üstlenmediği küreselleşme döneminde, sıkıntıda olanlara empatik destek, hangi kuruluşlar aracılığı ile verilebilir?

Hayır kuruluşları.

Sivil toplum kuruluşları.

Kooperatifler.